Home BASIN AÇIKLAMALARI DERNEĞİMİZİN KURUCU GENEL BAŞKANI HİKMET KIVILCIMLI’YI BEDENCE ARAMIZDAN AYRILIŞININ 49. YILINDA ANIYORUZ.

DERNEĞİMİZİN KURUCU GENEL BAŞKANI HİKMET KIVILCIMLI’YI BEDENCE ARAMIZDAN AYRILIŞININ 49. YILINDA ANIYORUZ.

by @admin
0 comment

DERNEĞİMİZİN KURUCU GENEL BAŞKANI HİKMET KIVILCIMLI’YI BEDENCE ARAMIZDAN AYRILIŞININ 49. YILINDA ANIYORUZ.

19 Mayıs 1968. İPSD İşsizlikle Pahalılıkla Savaş Derneği kuruldu.

İPSD 52 yaşında…

Zaten kuruluş gününde tutulan kayıtlardan anlaşılacağı üzere19 Mayıs günü “Spor Bayramı” durumuna getirildiği gün, Babıâli caddesinin 28 numaralı kapısında “Pahalılıkla, İşsizlikle Savaş Derneği” kuruldu. Böylece 19 Mayıs’ı “Bayram”a çevirip unutturanlar yanında “Savaş” günü yapanlar çıktı.

Böylesine manidar bir günde kurulmuş 19 Mayıs’ta, hem de gençliğin kabına sığmaz oldukları 1968’de… Toprak işgalinde,15-16 Haziran’da, işçi grevlerinde, işçi sınıfının örgütlenmesinde, hayat pahalılığını, işsizliği, elektrik, ekmek zamlarını protesto mitingleri düzenlemiştir, kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili, çocukların gelişimi gibi fakirleştirilen halkımızın sesi, kulağı olmaya çalışmıştır. Her zaman faaliyet alanları gecekondu semtlerinde olmuştur.

12 Mart,12 Eylül de Faşizm tarafından kapatılmış, yöneticileri işkence, mahpusluk ile sindirilmek istense de yılmamışlardır. İstanbul’da, İzmir’de şubeler kurmuşlar. 19 Ocak 1971’de, İzmir’de “İşsizliği, Pahalılığı Protesto Mitingi” düzenlediklerinde, çalıştığı iskeleden iş kıyafeti ile yürüyüşe katılan inşaat işçileri, üniversite gençliği, Aliağa’daki Rafineri inşaat işçileri, halkımızın katılımıyla 10 000’i geçmiş kalabalık, kitleyi zaptırap altına alamaz hale gelen Emniyet…

Ya İstanbul’da yapılan “Ya İş, Ya Ekmek” mitingi? Öylesine bir can yakıcı konu olunca halkın ilgisiyle karşılaşınca!  Gerici basın; saldırısına maruz kalırlar..

Ya toprak işgalinde Mücadeleye giren gençler İPSD’ye uğramadan edemediklerini YİS (Yapı İşçileri Sendikası) Aliağa Petkim örgütlenmesine ev sahipliği yapması…

12 Eylül öncesinde Ankara’nın en varoş semtinde, Şentepe (Üç Şehitler Tepesi) Mahmut, İbo, Sadi’nin orada katledildiği için verilen isim) gerek faşistlere karşı mücadelesinden, gerekse örgütleyici mücadelelerinden dolayı 1978 yılının Eylül ayının birinci gününde İPSD binası içinde bulunan 3 yiğit, hiç bir uyarı yapılmadan, Pol-Bir’li polislerce katledildiler… Nede olsa faşistlerin “odağında” olan inançlı, geri adım atmayan, halkın gerçek Devrimci neferleridir.

İPSD Devrimci mücadelemiz içinde sadece bundan ibaret değildir. Yaptıkları bundan da ibaret değildir, o kadar güzel, inançlı, “düşündüğü gibi yaşayan” ama bileğinin hakkına, yaşayan Sosyalist hareket olmuştur. Hikmet Kıvılcımlı, yerli-yabancı Parababalarına karşı, “Sırım gibi bir delikanlıyken” nasıl savaştıysa 70’inde de aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı yiğitlikle savaştı. Halkların baş düşmanı ABD ve AB Emperyalistlerine karşı nasıl kin ve hınçla doluysa, İşçi Sınıfı ve halkların mücadelesine de o denli inanç yüklüydü. ABD ve AB Emperyalistlerinin, Uluslararası Finans-Kapitalistlerin; dünya halklarına uyguladığı canavarlığın, vahşetin, zulmün, insanlık dışı uygulamaların, katliamların cepheden karşısındaydı. Bu yüzden de ömrünün 22,5 yılını Parababalarının zindanlarında geçirdi. Hem de hiçbir yılgınlığa düşmeksizin. Kendisine ceza veren Mahkeme Heyetine; “4,5 yıl Kızıl bir profesör olmak için yeterli bir süredir” demişti ve öyle de oldu.

Hikmet Kıvılcımlı, Bilimsel Sosyalizmin doğruluğundan ve onun bir bilim olduğundan hiçbir zaman tereddüde düşmedi. Yazdığı sayısız eser hep Türkiye Halkının dertleri ve bu dertlerin somut çözümüne ilişkindi. O, teorik dehasıyla yarı sömürge haline getirilmiş ülkemizdeki sınıflar mücadelesini açıkladı. Ülkemiz, Birinci Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeniden emperyalizmin ve hain işbirlikçilerinin pençesi altına düşmüşken yapılması gerekeni, kendi deyişiyle; bir “İkinci Kuvayimilliyecilik” savaşının hatlarını belirledi.

Uluslararası Emperyalistler ve onların emrindeki Finans-Kapitalistler zümresi ile Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının ortaklığına karşı Demokratik Halk devriminin yolunu gösterdi. Sadece Türkiye Devrimi’nin sorunlarını değil, Dünya Devrimi’nin sorunlarını da ele aldı, inceledi ve geliştirdi. Diyalektik Materyalizmi, Lenin’den sonra en yaratıcı bir biçimde kullandı ve teorik olarak da “Diyalektik Materyalizm” adlı anıt eseriyle geliştirdi. Yaklaşık 50000 sayfayı bulan, her biri Orijinal yazılarıyla, Türkiye Devriminin yolunu gösterdi.

Sözü Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın 12 Mart 1971’de İPSD İzmir Şubesinin Kongre’sinde yaptığı konuşmadan kısa bir alıntıyla bitirelim.

“…İşte bu, bizim küçük görülen, gerçekte Türkiye ölçüsünde ve dünya ölçüsünde ( dünyanın en azından üçte biri ölçüsünde) büyük bir dava demek olan işsizlik ve pahalılıkla savaşımız, böyle bir savaştır. Bu savaş sadece ekonomik bir savaş, metelik kavgası değildir. Çünkü o mertlik kavgası, bizi o kadar ayrıntılar içinde kaybediverir ki bazen: bir ağacın peşine düşeriz, koca ormanı gözümüzden kaçırıveririz. Orman: Türkiye ölçüsünde, bütün işçi sınıfımız ölçüsünde, bir fabrika, bir atölye ölçüsünde değil, Türkiye’nin 35 milyonu içindeki işçi sınıfımızdır. Onu göreceğiz. O ormanın kurtuluşu, bütün milletin kurtuluşunu getirmek için, işverenlerin, hacıağaların soyguncu politikalarına karşı, çalışanların, namuslu alın teriyle çalışan insanları, hak ve adalet prensibine, ama çalışan insan adaleti prensibine, dayanan yeni bir politikasını çıkaracaktır. Bizim derneğimiz, karınca kaderince, işsizlik ve pahalılıkla savaşın nasıl bir siyasi savaş olduğunu ve bu siyasi savaşın en çok ve en başta işçi sınıfımız tarafından benimsenilmesi gerektiğini anlatmak için kurulmuştur.”

Kurucu Genel Başkanımız Hikmet Kıvılcımlı’ nın bedence aramızdan ayrılış yıldönümünde proletarya sosyalizmine olan mücadelesini saygıyla anıyoruz, teorisi ve pratiği yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.11/10/2020

TÜRKİYE DEVRİMİNİN ÖNDERİ HİKMET KIVILCIMLI ÖLÜMSÜZDÜR!

 İPSD GENEL MERKEZİ

You may also like

Tarihçe

ipsd
Gerekçemiz aynı gerekçedir. 1968 yılında kurulan İPSD’nin bugün de gerçekliğini korumaktadır.

Basın Açıklamaları

Son Haberler

@2024 – Tüm hakları saklıdır.