Home Devrimci Mücadele Devrimci Mücadele Sayı 12 Sayfa 96, Kasım-Aralık 1993

Devrimci Mücadele Sayı 12 Sayfa 96, Kasım-Aralık 1993

by @admin
0 comment

Devrimci Mücadele Sayı 12 Sayfa 96, Kasım-Aralık 1993

 

İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ (İPSD) YENİDEN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

 

12 Eylül faşizminden sonra üçüncü kez kurulan ve kurulduktan 2,5 ay sonra da haksız yere kapatılan İPSD, mahkeme kararı ile yeniden faaliyetlerine başladı. İPSD, ilk kez 1968’lerde kuruldu. İlk kurucuları arasında Hikmet Kıvılcımlı da vardı. Y.İ.S. (Yapı İşçileri Sendikası) Başkanı İsmet Demir, Yazar Orhan Kemal, İktisatçı Aslan Başer Kafaoğlu gibi dönemin tanınmış devrimci, demokratlarından oluşan kalabalık bir kurucular grubuyla kurulan derneğin başkanı ise Profesör İsmet Sungurbey’di. 12 Mart faşist darbesinden sonra kapatılan demek, 1978 yılında 2. kez kurulup, faaliyetlerini sürdüren dernek bu sefer de 12 Eylül faşist darbesini yapanlarca kapatıldı. 1992 yılında üçüncü kuruluşunu yapan demeğe, bu kez ancak 2,5 ay tahammül edebildiler. Tüzüğünün yasalara aykırılığı gerekçesiyle kapısı mühürlenip, hakkında kapatma davası acılan dernek 1yılı aşan bir yargılanma sonucunda aklandı. Aşağıda; mahkeme kararı ile faaliyetlerine yeniden başlayan İPSD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yaptığı basın açıklamasını aynen yayınlıyoruz.

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

BİR YIL ÖNCE İSTANBUL VALİLİĞİ’NCE FAALİYETİ DURDURULARAK MÜHÜRLENEN İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ (İPSD)’NİN KAPATILMA İSTEMİ MAHKEMECE REDDEDİLDİ.

 

Kuruluşundan 2,5 ay sonra kapatılan, bu 2,5 aylık sürede 3 defa polis baskınına uğrayan, 6 yaşında çocuk dahil olmak üzere 32 kişilik gözaltı geçiren demeğimiz İPSD aleyhine açılan dava 17.9.1993 günü mahkemece reddedildi.

05.10.1992 tarihinde mühürlenen derneğimizin davası 1 yıl sürdü. 17.3.1993 tarihli duruşmada savcının, derneğin kapatılması istemiyle açılan davanın reddedilmesi yönündeki mütealasına rağmen mahkemece 6 ay boyunca karar verilmemişti. Bu süre içindeki duruşmalarda “mahkeme hakiminin olmaması ve nöbetçi hakimin dosyayı inceleyememesi” gerekçesiyle dava 3 kez ertelendi. İçişleri Bakanlığı derneğimizin kapanması isteğini şu gerekçelere dayandırıyordu:

“Dernek emeğiyle geçinmek zorunda kalan Türkiye Halklarına dayanır” cümlesi içinde yer alan ve tüzüğün çeşitli maddelerinde tekrar edilen “Türkiye Halkları” kavramının Anayasanın başlangıç bölümünde ve 3. maddesinde ifadesini bulan ” Türkiye Devleti, Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bir Bütündür ” ilkesine aykırı düştüğü”;

Yine tüzükte yer alan; “Türkiye’yi pazar ve hammadde kaynağı yaparak sömüren emperyalizm ile mücadeleyi gerekli  görür … ve …. yurdumuz pazar ve hammade kaynağı olmaktan kurtarılıncaya kadar devam etmekte kararlıdır” şeklindeki ifadenin içerdiği siyasal unsurlar nedeniyle 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 5.  maddesinin 11.  bendinde yer alan her türlü siyasi faaliyette bulunmak şeklinde ifade edilen yasak kapsamına girdiği ve ayrıca, Türkiye Devletini emperyalizm tarafından sömürülen bir ülke olarak nitelemesi nedeniyle de aynı kanunun 5. maddesinin 12. bendinde yer alan “Türkiye Devletinin manevi şahsiyetini kötülemek veya küçültmek yasağına aykırı düştüğü anlaşıldığından, 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 5. maddesinin 1, 11, ve 12, bentlerinde belirlenen kurulması yasak amaçlı derneklerden olduğu anlaşılmıştır” şeklindeki gerekçesiyle derneğimizin faaliyeti durdurulmuş, dernek merkezimiz İstanbul Valiliği tarafından mühürlenmişti.

Derneğimizin tüzüğünde yer alan Türkiye Halkları kavramının doğruluğu ve ülkemizin emperyalizm tarafından sömürüldüğü gerçeği bu kararla bir kez daha kabul edilmiş oldu. Hukuk savaşını kazanmanın sevinci ve baskıların bizi yıldıramayacağı azmiyle gerekli başvuruları yapıp 1 senelik aradan sonra yeniden faaliyete başlıyoruz.

İşsizlik ve Pahalılık cehenneminde kavrulan Halklarımız  derneğimizde örgütlenmeye davet ediyoruz. 18.9.1993

İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ

(İPSD)

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

You may also like

Tarihçe

ipsd
Gerekçemiz aynı gerekçedir. 1968 yılında kurulan İPSD’nin bugün de gerçekliğini korumaktadır.

Basın Açıklamaları

Son Haberler

@2024 – Tüm hakları saklıdır.