Tarih: 19 Mayıs 1968

 

Hikmet Kıvılcımlı 19 Mayıs 1968’de çeşitli çevrelerden gelen geniş bir kadro ile işsizlik ve pahalılık temelinde halk örgütlenmesi olan İPSD’ yi kurar.

Kurucular şu isimlerden oluşur;

Kıvılcımlı’ nın öncülüğünde, Orhan Müstecaplıoğlu, Suat Şükrü Kundakçı, Sadık Göksu gibi isimlerin çaba­larıyla kurulan derneğin kurucuları arasında şu isimler yer alır:

Orhan Müstecaplıoğlu (İPSD İkinci Genel Sek­reteri), YİS yöneticileri Suat Şükrü Kundakçı, İsmet De­mir ve Arif Şimşek, Latife Fegan (İPSD İlk Genel Baş­kanı), Necat Tözge (İPSD İlk Genel Sekreteri), Türk medeni hukuk profesörü İsmet Sungurbey (İPSD İkinci Genel Başkanı), Sadık Göksu, eski Demokratik İşçi Par­tisi Başkanı ve eski TİP Genel Sekreteri Doç. Dr. Orhan Arsal, yazar Orhan Kemal, Tabii Senatör Kadri Kaplan, dönemin TMGT Başkanı ve eski İstanbul Barosu Baş­kanı Kâzım Kolcuoğlu, yazar Zihni Anadol, Vecdi Öz­güner, Sevinç Özgüncr, Engin Ünsal, Fermani Altun, Nizamettin Üstündağ, Osman Sercan (dokumacı, Vatan Partisi kurucu üyesi). Şevki Akşit (TİP ve TEP yönetici­si), Afet Ilgaz (Çırakman) (yazar) ve Kumru Gözügeçgel’ dir.

Bazı Üyeler;

Abidin Nesimi, Prof. Dr. Mümtaz Soysal ve TİP Milletvekili Şaban Erik gibi isimler de İPSD’ ye üye olur.

İPSD’ nin ilk dönem yönetim kurulunda kimlerin yer aldığına ait liste şöyledir: İsmet Sungurbey, Hikmet Kıvılcımlı, Vecdi Özgüner, Arif Şimşek, Necati Tözge. Abdulkadir Pirhasan (Vedat Türkali), Rauf Erciyes, Şevket Çalışkan, Baki Kaya, Hasan Gül, Yusuf Ahıskalı, Hürrcm Arman, Afet Çırakman (Ilgaz}, İsmail Altan, Mehmet Özergin, Abdülkerim Torgay, İ. Kamil Karaman, Kadri Kaplan.

Tarihçe

ipsd
Gerekçemiz aynı gerekçedir. 1968 yılında kurulan İPSD’nin bugün de gerçekliğini korumaktadır.

Basın Açıklamaları

Son Haberler

@2024 – Tüm hakları saklıdır.