Home Arşiv Sosyalist Gazetesi; 12 Ocak 1971 Salı Sayı.6

Sosyalist Gazetesi; 12 Ocak 1971 Salı Sayı.6

by @admin
0 comment

 

 

İ P. S. D. İzmir İl Şubesi, 9 Ocak ile 16 Ocak arasını

«Genel Direniş Haftası»

olarak ilân etti

 

«İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği» İzmir İl Şube­si, 9 Ocak ile 16 Ocak arasını İşsizlik ve Pahalılığı yara­tan Amerikan Emperyalizmine ve yerli ortakları Büyük Sermaye çevrelerine karşı «Genel Direniş Haftası» olarak ilân etmiştir. Çeşitli çalışmaların yanında, yeniden yayın­ladığı bir bildiride; Vatandaşlar 16 Ocak Cumartesi günü yapılacak miting ve yürüyüşe çağrılmakta ve şöyle denmektedir:

Vatandaş,

Yurdumuz iktisadî ve siyasî bir krizin içine düştü. İş­sizlik ve Pahalılık dayanılmaz bir hal aldı, her gün fab­rikalardan ve çeşitli iş yerlerinden toplu işçi çıkartmaları yapılmaktadır. Ve her gün yeni bir ihtiyaç maddesine da­ha zam gelmektedir. Emeği ile geçinmek zorunda olan Halkımız geleceğinden endişe etmekte haklıdır. Hepimiz her an işsiz kalabiliriz ve bu gidişle hepimiz açlık cana­varının pençesine düşebiliriz

BUNLARIN SEBEBİ NEDİR

Yurdumuzda İşsizlik ve Pahalılığı yaratarak milyarlar vuran ve bunları yabancı ülkelere kaçırarak zevk ve sefa içinde yiyenler kimlerdir? Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü

                                                                                                      (Devamı 5. Sayfada)

 

Genel Direniş Haftası

                                                                                                     (Baştarafı 1. sayfada)

servetlerini yabancılara peşkeş çekenler ve aralarında paylaşanlar kimlerdir? İşçi sınıfımızın emeğini, fakir köylümüzün üretimini yok bahasına kapatıp sömürenler kimler- dir? Kimlerdir Halkımızı iktisadi ve siyasi zulümleri al­tında inletenler?

    Arkadaş,

    Bunlar, başta Amerikan Emperyalizmi olmak üzere, onun yerli ortakları olan büyük sermaye çevreleridir. Bu­nu böylece bilmeliyiz.

   HAK VERİLMEZ ALINIR, YOKSA FAKİR KALINIR

  Öyle ise ne yapalım? Bu zalimlere karşı eli kolu bağlı olarak bekleyelim mi? Hayır arkadaşlar beklemeyece­ğiz. Anayasanın bize tanıdığı her türlü hakkımızı kullana­cak direneceğiz. Ve de direnmekten başka çaremiz yoktur.

  BİRLEŞELİM VE DİRENELİM

  İlk adım olarak; İşsizlik ve Pahalılığı yaratanlara karşı, 9-16 Ocak arasında «Direniş Haftası» düzenledik. Bu haftanın sonunda, yani 16 Ocak Cumartesi günü de bir miting ve yürüyüş yapacağız. Miting ve Yürüyüş için saat 14’de Basmahane’de toplanacağız ve lıep birlikte Cumhuriyet Meydanına yürüyeceğiz. Cumhuriyet Meydanında yapılacak Mitingden sonra dağılacağız.

   Bu miting ve Yürüyüş; bizim uyandığımızı, birliğimizi ve gücümüzü gösterecek; İşsizlik ve Pahalılığı yaratanlara bir ihtar olacaktır.

Vatandaş,

   Bu Miting ve Yürüyüşe mutlaka katıl, çoluk, çocuğunla katıl. Katıl ki; dosta, düşmana karşı: «Bıçak kemiğe dayandı, emekçi halkımız uyandı» diyebilelim.

 

                                               İ. P. S. D.

                                               İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği
                                               İzmir İl Başkanlığı

 

 

You may also like

Tarihçe

ipsd
Gerekçemiz aynı gerekçedir. 1968 yılında kurulan İPSD’nin bugün de gerçekliğini korumaktadır.

Basın Açıklamaları

Son Haberler

@2024 – Tüm hakları saklıdır.