Home Devrimci Mücadele Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 66, Eylül-Ekim 1994

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 66, Eylül-Ekim 1994

by @admin
0 comment

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 66, Eylül-Ekim 1994

 

BASIN ACIKLAMASI

 

İŞCİ SINIFIMIZ VE KAMU EMEKCİLERİNİN 20 TEMMUZ EYLEMİNİ DESTEKLİYORUZ

 

İçinde yaşadığımız günler; başta İşçi Sınıfımız olmak üzere tüm Emekçi Halklarımız açısından işsizlik ve pahalılık cehenneminden başka bir şey değildir.

Özellikle son 5 Nisan Kararlarıyla sermaye ve onun iktidarı bu cehennemi daha çekilmez kılmıştır. İşten çıkartmalar, özelleştirmeler, taşeronlaştırmalar, sendikasızlaştırmalar ve ateş pahası bir yaşam, tüm emekçi katmanlara dayatılıyor. Emeklilik yaşını geciktirerek, çalışan insanımızın tezgah/masa başında olumunu beklemesi ve mezarda emekli (!) edilmesi hedeflenmektedir. İmzalanan Toplu İş Sözleşmelerine uymayarak işçilerin ekonomik kazanımları reddediliyor, sıfır toplu sözleşmeler bile dayatılabiliyor.

Kamu Çalışanlarının başta örgütlenme özgürlükleri olmak üzere daha insanca bir yaşam koşulları her gün gasp ediliyor. Başta Başbakan olmak üzere devletin en yetkili ağızları rahatlıkla “Memurların ücretlerine zam yapmayacağız” diyebiliyorlar.

Öte yandan; Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı gibi evrensel bir ilkeye rağmen halkları birbirlerine kırdırmayı hedefleyen “Kirli Savaş” giderek tırmandırılıyor. Savaşa harcanan Trilyonların fa turası ise işçi ve emekçi kitlelere çıkartılıyor.

Kısacası; 12 Eylül faşizminden sonra çıkardıkları, başta Anayasa olmak üzere tüm anti demokratik yasalarına bile uymayan sermaye ve onun iktidarı; İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halklarımıza hemen her gün ölümlerden olum beğendirmektedir. Hele hele bütün bu saldırıları DYP-SHP koalisyonuyla yapmış olmaları onlar için tadından yenmez oluyor. Sözde Sosyal Demokratların yedeklenerek yapıldığı saldırının sonuçları elbette tadından yenmez olacaktır.

Bütün bu saldırılar karşısında işçi sınıfımız ve kamu emekçileri, gücü oranında bir mücadele vermektedir. Değişik bölgelerde Direnişler, iş bırakma eylemleri geliştirilmektedir. En son Aras Kargo işçileri Ankara’da bu direniş halkalarına bir yenisini eklemişlerdir.

Fakat en demokratik hakkını arayan işçi ve memur jop, sopa ve dayakla susturulmak istenmektedir. Yakın geçmişte Gebze Belediyesi’nden atılanların direnişlerinin kırılması, İSTON işçilerinin direnişinin polis desteğinde kırılması en yeni örneklerdir.

İşte bu koşullarda gündeme gelen 20 Temmuz Eylemi; sömürüye, zulme, baskı ve işkenceye, işsizliğe ve pahalılığa karşı İşçi Sınıfımız ve Kamu Emekçilerinin üretimden gelen gücünü göstereceği anlamlı bir tepki olacaktır.

Sarı-gangster Türk-İş yöneticilerinin almak zorunda kaldıkları bu eylem kararı, onların her turlu içini boşaltma çabalarına karşı devrimci bir içerikte yerine getirilecektir.

İşçi sınıfımız ve Kamu Emekçileri, bu görevi yerine getirebilecek devrimci özün varlığını bugüne kadarki birçok eylemle kanıtlamıştır. Bu eylemle de kanıtlayacaktır. Buna inancımız tamdır.

Biz İPSD olarak, İşçi Sınıfımız ve Kamu Emekçilerinin bu eylemini desteklemek için 20 Temmuz’da onlarla birlikte olacağız. Basın emekçilerini ve tüm emekçi katmanlarımızı da bu eyleme destek olmaya çağırıyoruz. 19.7.1994

İPSD Genel Sekreteri

Tacettin Çolak

 

 

You may also like

Tarihçe

ipsd
Gerekçemiz aynı gerekçedir. 1968 yılında kurulan İPSD’nin bugün de gerçekliğini korumaktadır.

Basın Açıklamaları

Son Haberler

@2024 – Tüm hakları saklıdır.