Home HABERLER YAŞASIN 1 MAYIS İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK, DAYANIŞMA, MÜCADELE GÜNÜ

YAŞASIN 1 MAYIS İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK, DAYANIŞMA, MÜCADELE GÜNÜ

by @admin
0 comment

YAŞASIN 1 MAYIS

İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK, DAYANIŞMA, MÜCADELE GÜNÜ

 

1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele günüdür. Tüm dünyada ortak kutlanan tek bir bayram vardır ki o da 1 Mayıs’tır. 1 Mayıs din dil renk cinsiyet ayrımı yapılmaksınız tüm dünya halklarının emekçilerinin, ezilen işçi sınıfının mücadele günüdür.

1 Mayıs İşçi sınıfının insanca yaşayabileceği bir ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi 8 saatlik işgünü için kapitalizme karşı mücadelesinden, isyanından doğmuştur. 19. Yy’da sanayi devrimiyle birlikte işçi sınıfı tarih sahnesinde kendisini göstermeye başladı. Sanayileşmeyle birlikte işçi sınıfı günde 15-16 saatlik çalışma günü ve ağır çalışma koşullarında düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmıştı.

12-13 yaşındaki milyonlarca çocuk, hayvanlık konağı olan kapitalizmin sömürü çarkına, kapitalistlerin daha fazla karı uğruna kurban ediliyordu.

İşçi sınıfımız Avrupa ve Amerika kıtasında kapitalizmin dayattığı bu ağır kölelik koşullarına karşı mücadele ediyor, baş kaldırıyordu.

Bu mücadele, 1800’lü yıllardan başlayarak, gelişerek devam etti. Avrupa’da, Fransa’da, Avusturya’da eylemler, grevler yapıldı. Amerika’da yine eylemler devam etti.

1886 yılında Amerika’da Şikago başta olmak üzere diğer bölgelerde 1 Mayıs’ta yüzbinlerce işçi greve gitti. Yüzbinlerce işçinin eylemi daha sonraki günler asker ve polisin baskısı, terörü ile bastırıldı. İşçilerden polislerden ölenler, yaralananlar oldu. Dört yiğit işçi önderi Albert PERSONS, Adolph FISCHER, George ENGEL ve August SPIES, 1 Mayıs 1886 yılında 8 saatlik iş günü mücadelesinde önderlik yaptıkları için idam edildi.

1889’da toplanan II. Enternasyonal 1 Mayıs’ı İşçi Sınıfının Birlik-Mücadele ve Dayanışma Günü, uluslararası gösteri günü olarak kabul etti. Ve 1890’dan itibaren tüm dünyada 1 Mayıs  İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başlandı.

 Türkiye’de ilk yasal 1 Mayıs 1975’de yapılmaya başlanmış 1977’de 500 bin işçi ve emekçinin katıldığı 1 Mayıs’ta  CIA ve kontrgerilla tetikçileri tarafından kitlenin üzerine ateş açılmış 34 işçi ve emekçi katledilmiştir, yaşamını yitirmiştir. Aradan geçen 43 yıla karşın katliamı kimlerin yaptığı ortaya çıkarılamamıştır.

Bu gün dünyada ve ülkemizde emperyalizm aşamasında olan kapitalizmin, uluslararası finans kapitalistlerin insanlık soyunun baş düşmanı ABD-AB emperyalistlerin onların ekonomik örgütleri olan IMF, Dünya Bankası’nın, savaş örgütleri NATO’nun ve diğer örgütlerin yerli iş birlikçilerinin saldırıları devam ediyor.

İşçi sınıfımızın ekonomik-demokratik sosyal kazanımlarına saldırılar tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde devam etmektedir.1 Mayıs’lar aynı zamanda yerli-yabancı parababalarının, sermayenin  onların işbirlikçisi olanlara karşı da mücadelenin günüdür.

İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği olarak diyoruz ki, işsizliği ve pahalılığı yaratan emperyalizme karşı mücadele günü olan 1 Mayıs’ta 1977’de katledilen işçilerin anısına ve mücadele geleneğine sahip çıkıyoruz.

Bu yıl Covid 19 salgını dolayısıyla 1 Mayıs alanı olan TAKSİM’de olamıyoruz.İşşizliği ve Pahalılığı yaratan bu kanser düzenine karşı mücadelemiz devam ediyor.

 • 1 Mayıs’ında İnsanca Yaşayabilecek Bir Ücret ve İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma Koşulları İçin

 

 • Servetin ve Gelirin Paylaşımında Adalet Demek İçin
 • Vergide Adalet, Çok Kazanandan Çok, Az Kazanandan Az Vergi, Servetin Vergilendirilmesi İçin
 • Taşeron Cehenneminde Çalışan İşçi Kardeşlerimize Ayrımsız, Koşulsuz, Grevli, Toplu İş Sözleşmeli Kadro Hakkı için
 • Örgütlenme ve Mücadele Hakkının Önündeki Engellerin Kaldırılması İçin
 • Grev Yasaklarına Hayır Demek İçin
 • Kiralık İşçiliğe Hayır Demek İçin
 • İşsizlik Fonunun Yağmalanmasına Dur Demek İçin
 • İş Cinayetlerine Dur Demek İçin
 • Kadın Cinayetlerine, Taciz ve Tecavüze Dur Demek İçin
 • Nakliyat-İş Sendikasına Üye Oldukları için İşten Atılan ve Aylardır Direnişte Olan Reysaş Tüvtürk, PolçakTüvtürk ve Muğla Tüvtürk DirenişlerininZafere Ulaşması İçin. Gasp Edilen Hakları İçin, İşçi Düşmanı METRO Patronlarına, Sarı Sendikacılığa Karşı Direnen REAL Market Direnişçileri UZEL İşçileri için, Aylardır Tazminat Hakları İçin Direnen MAKRO İşçileri, Cargill Direnişi, Kale Kayış, SİBAŞ ve devam eden tüm direnişlerle dayanışma İçin
 • Anti Emperyalist Kurtuluş Savaşımızın, Cumhuriyetimizin Kazanımlarına, Vatanımıza Sahip Çıkmak İçin,

Bu 1 Mayıs’ta olduğu gibi her 1 Mayıs’ta da işsizlik ve pahalılığı yaratan parababalarının sömürü ve soygun düzenine karşı mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.

YAŞASIN1 MAYIS!

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!

İŞSİZLİĞE, PAHALILIĞA, ZAMA, ZULME SON!

İPSD İZMİR ŞUBESİ

You may also like

Tarihçe

ipsd
Gerekçemiz aynı gerekçedir. 1968 yılında kurulan İPSD’nin bugün de gerçekliğini korumaktadır.

Basın Açıklamaları

Son Haberler

@2024 – Tüm hakları saklıdır.