Home BASIN AÇIKLAMALARI TÜRKİYE’Yİ SARSAN İKİ GÜN: 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİ

TÜRKİYE’Yİ SARSAN İKİ GÜN: 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİ

by @admin
0 comment

 TÜRKİYE’Yİ SARSAN İKİ GÜN: 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİ

Türkiye İşçi Sınıfı tarihinde önemli dönüm noktalarından biri 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişidir. Derneğimiz kurulduğu 1968 yılından itibaren işçi sınıfı mücadelesine sürekli destek vermiştir. 15-16 Haziran 1970 Büyük işçi direnişi gerçekleşmeden önce Kurucu Genel başkanımız Hikmet Kıvılcımlı, YİS Genel Başkanı İsmet Demir ve öğrencileri şu anda hayatta olan Nurullah Ankut (HKP Genel Başkanlığını sürdürmektedir) başta işçi sınıfımız gelmek üzere ilkesinden hareketle işçi sınıfı içinde yoğun çalışmalar yürütmüşlerdir. Örneğin, o dönemde Kağıthane Belediye İşçilerinin Grevini yönetmişlerdir. İPSD’nin ve DİSK’in de içinde bulunduğu 33 halk örgütünden oluşan bir örgütlülük oluşturulmuştur. Bu kuruluşlar Genel bir Direniş Komitesi oluşturmuşlar ve Direniş komitesi olarak o dönemde binlerce bildiri dağıtmış ve mitinler düzenlemişlerdir.

İşçi sınıfının örgütlenmesine, bilinçlenmesine ve özgürce sendikalaşma hakkını elinden almak isteyen Parababaları 274-275 sayılı sendikalar yasasını değiştirmeye yeltendiler. Bunun üzerine DİSK’in ortadan kaldırılması planlanmıştır. Ancak Türkiye işçi sınıfı tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan 15-16 Haziran İşçi Direnişi gerçekleşir. Gösterilere pek çok fabrikadan 75.000 dolayında işçi katılmıştır. DİSK’e bağlı işçilerin öncülük ettiği eylemleri hazmedemeyen Parababaları direniş alanlarına müdahale etmiş ve Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram ve Mehmet Gıdak adlı işçileri katletmiştir. İşçi sınıfının bu örgütlü gücü karşısında Parababaları sıkıyönetim ilan etmek zorunda kalmıştır. 60 günlük sıkıyönetim ilan edilince DİSK ve bağlı sendikaların yöneticileri, işçi önderleri, 1968’den itibaren derneğimiz üyesi aynı zamanda HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un da aralarında bulunduğu yüzlerce insan gözaltına alınmış işkencelerden geçirilmiş, sıkıyönetim mahkemelerince tutuklanıp yargılanmışlardır. Daha sonra 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbeleriyle ne yazık ki işçi sınıfımızın var olan tüm hakları ve kazanımları aşama aşama tuzla buz edilmeye çalışılmıştır.

2002 yılından beri AKPgillerin iktidarda olduğu dönemde işçi sınıfımız sömürü ve zulmün her çeşidiyle her geçen gün katmerlenerek karşı karşıya bırakılmaktadır. Hele hele günümüzde tüm dünyayı etkisi altına aldığı Korona virüsü bile yerli yabancı parababaları fırsata çevirmişlerdir. Hayatın pek çok alanında işlerin durduğu pandemi sürecinde, işçi sınıfımız yaşamı devam ettirmek için var gücüyle koronavirüse rağmen emeğini ortaya koymuştur. Bu dönemde kısa çalışma ödeneği adı altında işçi sınıfımız açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Yine Akpgiller kıdem tazminatını yok etmek için yeni yöntemlere başvurmaktadır. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında bir fon oluşturup işçilerin güvencesi olan Kıdem Tazminatını ortadan kaldırarak patronları rahatlamak istemektedir. Sadece bu bile yeni bir 15-16 Haziran Direnişi için yeterli bir sebep iken ne yazık ki yaprak bile kıpırdamıyor.

15-16 Haziran Büyük İşçi direnişinin geleneğini ne yazık ki Yeni DİSK yönetimi devam ettirememektedir. İşçi sınıfı mücadelesini devrimci sınıf sendikacılığı ilkesini yaşatan yalnızca DİSK’e bağlı Nakliyat İş Sendikası yönetici ve üyelerinde görüyoruz maalesef. Türkiye’nin pek çok ilinde İşgal, Grev ve Direnişler ile Nakliyat İş Sendikasına üye işçileri selamlıyor, mücadelelerini destekliyoruz.

Hayatı üreterek yaratan İşçi Sınıfımızın kurtuluşu ile bizlerde insan onurunun en yüce değer olduğu insanlık aşamasına geçeceğiz. İşte o zaman işsizliğin ve pahalılığın bir sorun olmadığı gerçek işçi sınıfı önderlerinin toplumu yönettiği toplumsal düzen kurulmuş olacaktır.15/06/2020

ŞAN OLSUN İŞÇİ SINIFININ 15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ!
SELAM OLSUN TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA!
                                                                                                                                                 İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

 

You may also like

Tarihçe

ipsd
Gerekçemiz aynı gerekçedir. 1968 yılında kurulan İPSD’nin bugün de gerçekliğini korumaktadır.

Basın Açıklamaları

Son Haberler

@2024 – Tüm hakları saklıdır.